EnerTwin er et mikro CHP-system (Combined Heat and Power), hvor en kedel og et lille kraftværk kombineres i en enkelt holdbar enhed. EnerTwin er udviklet af MTT (Micro Turbine Technology BV). EnerTwins hjerte er en mikroturbine, der driver en generator. Mikroturbinen leverer 3,2 kW elektrisk energi og 15,6 kW termisk effekt til opvarmning og varmt brugsvand.
EnerTwin er det første kraftvarmesystem baseret på en mikroturbine. Mikroturbiner har store fordele med hensyn til pålidelighed, levetid og vedligeholdelsesomkostninger.

EnerTwin sparer både miljøet og din tegnebog

EnerTwin genererer elektricitet til (marginale) omkostninger, der er væsentligt lavere sammenlignet med at købe elektricitet fra et energiforsyningsnet. Denne omkostningsreduktion er omkring 60%. Tilgængeligheden af ​​energitilskud og bonusser til decentral el/varmeproduktion vil øge omkostningsreduktionen yderligere.

Et diagram som viser hvordan EnerTwin virker

Elektriciteten bliver et biprodukt fra varmen

Et billede, der indeholder en model af en Enertwin mikroturbine.

Via produktion af elektricitet som et biprodukt fra varme opnås betydelige energibesparelser og reduktion af miljøpåvirkningen.
EnerTwin er pålidelig og har en lang levetid. På grund af sin gunstige pris, tilbagebetaler EnerTwin desuden hurtigt de installerede omkostninger (2 – 6 år pay-back).

Derudover spares en betydelig mængde brændstof (gas) ved at undgå tab af udstødningsvarme (som på mange store kraftvarmeværker) og tab inden for transmissioner og distribution af elektrisk kraft. Disse brændstofbesparelser sammen med ren forbrænding i mikroturbinen fører til en betydelig reduktion af CO2 (ca. 3-6 ton CO2-emission årligt) samt lav emission af NOx og CO2.

et billede af en Enertwin CHP-unit som styrer hele maskinen.
Et flowchart over EnerTwin som også viser, det er et mikro-CHP-system, der er baseret på en mikroturbine
Figur 1

EnerTwin er et mikro-CHP-system baseret på en mikroturbine som set på figur 1. Arbejdsprincippet er som følger:

 1. Omgivende luft suges og tryksættes i kompressoren.
 2. Trykluften forvarmes i luftforvarmeren. (recuperatoren)
 3. I forbrændingskammeret tilføjes mere varme ved brændstofforbrænding.
 4. Den varme forbrændingsgas udvides i turbinen og giver mekanisk kraft til både kompressoren og generatoren. En “inverter” konverterer den strøm, der leveres af generatoren, til spændingen og frekvensen på hovedstrømnettet (230V / 50Hz).
 5. Forbrændingsgas efter turbine opvarmer luften fra kompressoren i luftforvarmeren (recuperatoren)
 6. Den resterende varme, der stadig er til stede i luftforvarmeren (recuperatoren) udgangsgas, overføres i varmeveksleren til vand.
 7. Det varme vand bruges til centralvarme og / eller som varmt brugsvand.

Hvor kan EnerTwin bruges henne?

EnerTwin er et moderne varmesystem, der kan bruges som et selvstændigt system til både generering af varme og elektrisk energi. Alternativt kan det konfigureres i kombination med en buffertank, i en kaskade med flere produkter eller i kombination med en eller flere kedler/varmepumper.
Denne fleksibilitet gør EnerTwin egnet til brug i mange mikro CHP-applikationer, lige fra private hjem til store virksomheder. HC Energy kan skræddersy den optimale konfiguration til specifik brug.

Disse målgrupper kan få stor gavn af produktet

Små og mellemstore virksomheder: Industrier med relativt små stabile varmebehov

Store boliger:

 • Huse med swimmingpool og / eller sauna; Lejlighedsbygninger; Skoler, sportshaller og motionscentre;
 • Fælles bygninger; Tankstationer; Hoteller og restauranter; Forretninger; Hospitaler, plejehjem;
 • Regeringsbygninger, rådhuse, brandstationer, politistationer, biblioteker.
 • Ved et årlig gasforbrug på mere end 3.000 m3 tilfører EnerTwin betydelige omkostningsbesparelser. Disse kan være op til ca. 30% af de årlige energiregninger.
EnerTwin

Hvor meget kan du spare? Varmepumpe vs. EnerTwin

Vi har herunder prøvet at lave en beregning på, hvor meget du rent faktisk kan spare i forhold til en traditionel varmepumpe. Beregningen er mellem EnerTwin og en 16 Kw luft/vand varmepumpe over en 10-årig periode, og tallene taler ret meget for sig selv:

EnerTwin: 329.550,-
Varmepumpe: 639.750,-

Med andre ord kan du spare 310.200,- over en periode på 10 år ved at skifte til ny teknologi.

Sådan blev beregningen lavet:

Vi går meget ind for fuld gennemsigtighed, hvorfor du herunder kan se den komplette udregning til tallene ovenfor.