Søg tilskud til varmepumper / Erhverv

Tilskud til varmepumper

Ønsker din virksomhed at reducere udgifterne til opvarmning og benytte en miljøvenlig varmekilde, kan en energieffektiv varmepumpe være den rette løsning. Hos HC Energy hjælper vi med at skabe overblik over energibesparelsen og muligheden for energitilskud til implementering af en varmepumpeløsning.

Opnå flere fordele med en varmepumpe

Opvarmes din virksomhed i dag med olie eller gas, kan der være store økonomiske og miljømæssige gevinster at hente ved konvertering til en varmepumpe. Hvad enten varmepumpen skal erstatte eller supplere det eksisterende varmesystem, kan din virksomhed reducere udgifterne til opvarmning markant.

Varmepumper er en grøn, driftssikker og energieffektiv varmeløsning til virksomheder, hvor der udnyttes overskudsvarme fra virksomhedens egne anlæg og processer, eller alternativt fra udeluften eller fra jordvarme. Der findes forskellige typer varmepumper, som passer til forskellige behov og krav: luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe, vand til luft varmepumpe og jordvarmepumpe.

Varmepumpeløsninger til industri og landbrug

Hos HC Energy får du personlig rådgivning om varmepumpeløsninger til netop dit erhverv. Vi har flere års erfaring med rådgivning om varmepumper til både industri og landbrug, og hos os er du sikret overblik over investeringen, tilbagebetalingstid og eventuelle tilskud.

Energitilskud til varmepumper

Med Energistyrelsens Erhvervspulje kan du søge tilskud til energiforbedrende tiltag, herunder også til varmepumper. Ønsker du at få indblik i, hvad du kan få i tilskud til dit konkrete projekt, er du velkommen til at kontakte os. Vær opmærksom på, at der skal ansøges om tilskud, inden der ordres en ny varmepumpe.

luft til vand